USLUGE

ČIME SE BAVIMO

Upravljanje cjeloživotnim ciklusom infrastrukture 

Vlasnici infrastrukturnih objekata i/ili sustava suočeni su s zahtjevima tržišta da optimalno koriste ograničeni proračun i s druge strane da zadovolje izvedbene zahtjeve, npr. da povećaju pouzdanost i dostupnost sustava uz smanjenje troškova i utjecaja na okoliš. Infra Plan Consulting razvija primijenjene modele podrške odlučivanju kako bi pomogao upraviteljima infrastrukture poboljšati svoje odluke na strateškom i operativnom nivou. Modeli omogućuju optimiranje investicijskih odluka s ciljem veće sigurnosti, minimiziranja poremećaja u radu i omogućavanje najučinkovitije upotrebe ograničenih resursa.


Projekti izgradnje i održavanja

Nudimo usluge izrade projekata održavanja i popravaka, upotpunjene stručnim nadzorom projekata izgradnje i rekonstrukcije. Imamo više od 20 godina iskustva u području procjene, projektiranja sanacija betonskih i čeličnih konstrukcija te nadzora građevinskih projekata. Stručno smo specijalizirani za procjenu cjeloživotnog ciklusa (LCA) i modeliranje troškova cjeloživotnog ciklusa (LCC) betonskih konstrukcija u zahtjevnim okruženjima (npr. more, utjecaj agresivnih kemikalija i sl.).


Analiza rizika

Procjena rizika kao pristup omogućuje vlasnicima imovine razumijevanje i kvantificiranje rizika uslijed prirodnih nepogoda kao što su poplave ili potresi te povezivanje upravljanja imovinom (infrastrukturom, sustavom) s mjerama za smanjenje rizika. Podatke o performansama sustava koristimo za izračun stanja objekata u cijelom sustavu što omogućuje procjenu rizika i određivanje prioriteta interventnih mjera. Prediktivno održavanje temeljeno na riziku omogućuje povećanje otpornosti i smanjenje utjecaja uzrokovanih nepogodama.


Učinci klimatskih promjena

Klimatske promjene ozbiljno utječu na prometnu infrastrukturu. Posljedica su sve češće i intenzivnije ekstremne vremenske prilike, kao što su obilne kiše koje uzrokuju poplave. Stoga vlasnici i upravitelji infrastrukturnih objekata trebaju moći upravljati trenutnim vremenskim utjecajima i uspostaviti odgovarajuće planove za predviđanje i prilagodbu promjenama budućih vremenskih događaja ili ublažavanje utjecaja koji proizlaze iz tih rizika. Infra Plan Consulting nudi procjenu rizika koji prijeti prometnoj infrastrukturi od trenutnog i budućeg vremena, na temelju opće prihvaćenog razumijevanja sastavnih komponenti rizika: opasnosti, ranjivosti i izloženosti. Također, Infra Plan Consulting je specijaliziran za izradu Procjene otpornosti na klimatske promjene (eng. Climate proofing) u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027 (EU Komisija 2021/C 373/01).


Kružna ekonomija

Nudimo razvoj mjerenja cirkularnosti koja se može koristiti za donošenje odluka i kao podrška razvoju novih ili postojećih projekata. Cirkularnost je jedan od glavnih pokretača ambicioznog plana EU-a da postane klimatski neutralna do 2050. To se može postići samo povećanjem kružnog gospodarstva od predvodnika do glavnih gospodarskih igrača, kao što je građevinski sektor. Razvoj digitalnih BIM modela s podacima o količini i kvaliteti materijala i komponenti omogućit će integraciju cirkularnosti u planiranje sadašnjih i budućih projekata.